ΣΟΒΑΤΙΣΜΑ

Πήξιμο του σοβά στα λάστιχα της μηχανής

ΑΙΤΙΑ
 1. Μεγάλος χρόνος παραμονής του μίγματος στα λάστιχα.
 2. Συνθήκες καύσωνα κατά την εφαρμογή.
 3. Σταμάτημα εργασίας χωρίς προηγούμενο καθαρισμό των λάστιχων.

Καμπύλες ρωγμές

ΑΙΤΙΑ
 1. Μεγάλος χρόνος ανάμιξης του μίγματος στη μηχανή.
 2. Μεγάλη ποσότητα σοβά ανά στρώση.
 3. Υπερβολική ανάμιξη νερού στο μίγμα.

Ρωγμές κάτω από δοκάρια και πάνω από κανάλια

ΑΙΤΙΑ
Η κύρια αιτίσ για την εμφάνιση ρωγμών κάτω από δοκάρια και πάνω από κανάλια προσπέλασης υδραυλικών – ηλεκτρικών εγκαταστάσεων είναι το γεγονός ότι δεν τοποθετήθηκε υαλόπλεγμα στην ένωση των δομικών στοιχείων.

Ο σοβάς δεν τραβάει

ΑΙΤΙΑ
 1. Υπάρχει υγρό υπόστρωμα ή έγινε υπερβολική διαβροχή του κατά την προετοιμασία.
 2. Χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος και υγρασία.
 3. Υπερβολική ανάμιξη νερού στο μίγμα.

Απότομο «τράβηγμα» του σοβά κατά την εφαρμογή

ΑΙΤΙΑ
 1. Δεν έγιναν εργασίες μείωσης της απορροφητικότητας του τοίχου.
 2. Επικρατούν συνθήκες καύσωνα.
 3. Λίγο νερό κατά την ανάμιξη (στεγνό μίγμα σοβά).

Ο σοβάς αποκολλάται ενώ έχει αναπτύξει αντοχές

ΑΙΤΙΑ
 1. Δεν έγιναν (σωστές ή καθόλου ) προετοιμασίες για ομογενοποίηση του υπόβαθρου
 2. Ανομοιόμορφη απορροφητικότητα υπόβαθρου.

Υπερβολική κατανάλωση μίγματος

ΑΙΤΙΑ
Μεγάλος χρόνος ανάμιξης του μίγματος στη μηχανή.

Το μίγμα σοβά φαίνεται κομμένο

ΑΙΤΙΑ
 1. Κακή ανάμιξη, αναμίξτε το μίγμα για περισσότερη ώρα (συνήθως συμβαίνει σε μίγματα αδιάβροχου σοβά).
 2. Κακή παροχή νερού.

Ο σοβάς τρίβεται μετά την εφαρμογή

ΑΙΤΙΑ
 1. Σοβάτισμα της επιφάνειας με καύσωνα.
 2. Δεν ραντίσαμε επαρκώς με νερό κατά την διάρκεια του στεγνώματος του σοβά.
 3. Πολύ λεπτό στρώμα σοβά που εφαρμόσθηκε σε συνθήκες καύσωνα ή παγετού.

Ο σοβάς φουσκώνει ή αποσαθρώνεται μετά την εφαρμογή

ΑΙΤΙΑ
Παγετός κατά την εργασία εφαρμογής ή κατά την διάρκεια στεγνώματος του σοβά.

Κατά την ρίψη σοβά έρχεται το μίγμα ακανόνιστα (πότε νερουλό – πότε σφιχτό )

ΑΙΤΙΑ
 1. Κακή παροχή νερού στη μηχανή.
 2. Πρόβλημα στον στάτορα ή ρότορα (φθαρμένο σύστημα).

Πολλές ρωγμές σε πολυγωνικό σχήμα

ΑΙΤΙΑ
Εφαρμογή υπό παγετό.

Πολλές τριχοειδής ρωγμές

ΑΙΤΙΑ
 1. Υπερβολικό ράντισμα με νερό κατά το τρίψιμο.
 2. Ύπαρξη υγρασίας στο σοβά.
 3. Παγίδευση αέρα κατά την εφαρμογή των στρώσεων.

Μεγάλου μήκους ρωγμές

ΑΙΤΙΑ
 1. Κακή προετοιμασία υπόβαθρου.
 2. Ασυνέχεια κατασκευαστικών αρμών, διατομών.
 3. Δεν τοποθετήθηκε υαλόπλεγμα σε αρμούς επαφής των δομικών στοιχείων.

Μεγάλες και βαθιές ρωγμές αυξανόμενες με το χρόνο

ΑΙΤΙΑ

Καθίζηση της τοιχοποιίας. 

Διαγώνιες ρωγμές σαν σκαλοπάτι

ΑΙΤΙΑ
«Άνοιγμα» της τοιχοποιίας κατά τόπους.

Εμφάνιση υγρασίας στην εσωτερική τοιχοποιία της οικίας

ΑΙΤΙΑ
 1. Κακή διαπνοή της τοιχοποιίας.
 2. Για μικρό χρονικό διάστημα μετά την εφαρμογή σοβά είναι δυνατόν να αποβάλλεται η υγρασία της τοιχοποιίας. Αν το φαινόμενο δεν συνεχιστεί δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Σβόλοι που τρίβονται με το χέρι στο σάκο του κονιάματος

ΑΙΤΙΑ
Δεν υπάρχει πρόβλημα στο σοβά. Η αποθήκευση ή η μεταφορά του κονιάματος έγινε σε συνθήκες συμπίεσης φορτίου.

Σβόλοι που δεν σπάνε μέσα στο σάκο του κονιάματος

ΑΙΤΙΑ
Υγρασία κατά την αποθήκευση ή επαφή με νερό. Το κονίαμα δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί.
Swedish quality
Swedish quality