πίσω GHP 210 - Σοβάς βασικής στρώσης
GHP-210.jpg

GHP 210 - Σοβάς βασικής στρώσης

Ο GHP 210 είναι κατάλληλος για το λάσπωμα (γέμισμα και επιπέδωση) της τοιχοποιίας πριν από την εφαρμογή επιχρισμάτων τελικής ή διακοσμητικής στρώσης. Αποτελείται από τσιμέντο, υδράσβεστο, χαλαζιακή άμμο με μέγιστο κόκκο 2,5mm, ασβεστολιθικά fillers και βελτιωτικά πρόσθετα. Παράγεται και ελέγχεται με βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 998-1.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
  • Εφαρμόζεται πάνω σε μια λεπτή στρώση πεταχτού σοβά της THRAKON SHP 205.
  • Έχει πολύ ισχυρή πρόσφυση σε όλα τα συνήθη υποστρώματα.
  • Αντικαθιστά τους παραδοσιακούς σοβάδες.
  • Επιτρέπει στις επιφάνειες να «αναπνέουν».
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
  • Ο GHP 210 χρησιμοποιείται ως σοβάς βασικής στρώσης στο σύστημα σοβατίσματος 3 στρώσεων αλλά και ως σοβάς μιας στρώσης εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν.
  • Ισχυρή πρόσφυση στο υπόστρωμα.
  • Στέκεται στην επιφάνεια της τοιχοποιίας χωρίς να κρεμάει.
  • Εξαιρετική εργασιμότητα -Υψηλή αντοχή - Γρήγορη εφαρμογή
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
  • 14 -15 Kg/m2 για πάχος εφαρμογής  1 cm.
  • Σε χαρτόσακους των 25 - 40Κg και σε big-bag για σιλό THRAKON. Σε ξηρό περιβάλλον με θερμοκρασία μεγαλύτερη από 0°C για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.
Swedish quality
Swedish quality