ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Τσιμεντοειδή, πορσελανάτα ή εποξειδικά προϊόντα αρμολόγησης από τη THRAKON

Εξωτερικού χώρου

Απαιτητικές εφαρμογές αρμολόγησης σε εξωτερικούς χώρους (πχ αρμολόγηση πισίνας)