Хидроизолация на мокри помещения


1. Нарежете предварително необходимите парчета от мембраната според размера на пода, който ще се обработва. Преди залепване на мембраната основата се грундира с подходящ Thrakon акрилен грунд. Нанесете лепилна циментова смес (лепило за плочки клас C2 при вътрешна употреба и клас C2 TE при външна употреба) с неръждаема назъбена маламашка (гребен) 4 x 4 mm или 5 x 5 mm.

2. Поставете внимателно мембраната върху нанесената на гребен лепилна циментова смес и притиснете добре с помощта на гладка маламашка като избягвате образуването на въздушни джобове и образуването на гънки. Долепете плътно всеки следващ слой мембрана като не остаявяте разстояние/фуги между тях. Отстранете излишната лепилна смес от мембраната.

3. Ъглите на помещението и връзките “под-стена” и “стена-стена” се обработват с готови ъгли и хидроизолационна лента Thrakon KF 12/7, които се монтират и залепват върху вече залепената мембрана с помощта на течна хидроизолационна паста DSF 300 Flex Hydrostop.

4. Всички фуги/снадки между отделните слоеве мембрана се обработват с хидроизолационна лента Thrakon KF 12/7 (или наразани от мембраната ленти с ширина 10 cm), която се монтира с течна хидроизолационна паста Thrakon DSF 300 Flex Hydrostop. Върху вече залепената мембрана може веднага да започнете лепене на плочки с подходящо циментово
лепило (клас C2 или C2TE).

5. След залепване на плочките, фугирайте с циментова или епоксидна фугираща маса и обработете ъглите и връзките “под-стена” и “стена-стена” с подходящ силиконов фугопълнител.

Използвани продукти: