Полихлоропренови лепила

от 2
Виж само:
Полихлоропренови лепила

DESMODUR RFE

Описание : Свързвател за полихлоропренови и полиуретанови лепила.

Полихлоропренови лепила

CARMYDUR (Hardener)

Описание : Втвърдител на основа изоцианат за различни лепила базирани на синтетична гума или полиуретан. Използва се като втори компонент – добавка за лепило CM-233 и CM-888 за увеличаване на слепващата способност и термоустойчивостта.

от 2
Виж само: