ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

CLIMAPLUS EPS-F 150

Διογκωμένη πολυστερίνη

Απόχρωση: Λευκό

Συσκευασία: Διαστάσεις (mm) : 1000x600
Πάχη (mm): 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100
Διατίθεται και σε άλλα πάχη κατόπιν παραγγελίας

Μεγέθυνση
Πιστοποιήσεις
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

CLIMAPLUS EPS-F 150

Διογκωμένη πολυστερίνη

Απόχρωση: Λευκό

Συσκευασία: Διαστάσεις (mm) : 1000x600
Πάχη (mm): 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100
Διατίθεται και σε άλλα πάχη κατόπιν παραγγελίας

Περιγραφή

Σταθερές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης EPS. Παρέχουν αυξημένη πυκνότητα και είναι πιστοποιημένες με σήμανση CE, με βάση το πρότυπο ΕΝ 13163.
Ενδεικτική Πυκνότητα: 25 – 27 kg/m³
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας: λ=0,034 W/mK
Χρόνος Παράδοσης: 5 ημέρες

Πεδία Εφαρμογής

  • Κατάλληλες για την εφαρμογή του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS, στα στοιχεία από σκυρόδεμα, με τοποθέτηση στον ξυλότυπο πριν τη σκυρο- δέτηση, όπως κολώνες, δοκάρια και πλάκες

Ενδεικτικά έχει χρησιμοποιηθεί...