ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

GLX 290

Διάφανο ακρυλικό αστάρι

Αστάρι ακρυλικής βάσης, ενός συστατικού

Απόχρωση: Διαφανές

Συσκευασία: Πλαστικό μπουκάλι 1 Kg και πλαστικό δοχείο 4kg

Κατανάλωση:
Χωρίς αραίωση
60-90 g/m² ανά στρώση
Με αραίωση
Για σχετικά ομαλά τσιμεντοειδή υποστρώματα:
αστάρι : νερό = 1:4 – 300-350 g/m² ανά στρώση αστάρι : νερό = 1:3 – 350-400 g/m² ανά στρώση
Για απορροφητικές επιφάνειες τύπου πορομπετόν
αστάρι : νερό = 1:4 – 400-450 g/m² ανά στρώση

Οι παραπάνω καταναλώσεις είναι ενδεικτικές και εξαρτώνται από το είδος του υποστρώματος (απορροφητικότητα, ομαλότητα, κ.λπ.) και το είδος της εφαρμογής

Μεγέθυνση
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

GLX 290

Διάφανο ακρυλικό αστάρι

Αστάρι ακρυλικής βάσης, ενός συστατικού

Απόχρωση: Διαφανές

Συσκευασία: Πλαστικό μπουκάλι 1 Kg και πλαστικό δοχείο 4kg

Κατανάλωση:
Χωρίς αραίωση
60-90 g/m² ανά στρώση
Με αραίωση
Για σχετικά ομαλά τσιμεντοειδή υποστρώματα:
αστάρι : νερό = 1:4 – 300-350 g/m² ανά στρώση αστάρι : νερό = 1:3 – 350-400 g/m² ανά στρώση
Για απορροφητικές επιφάνειες τύπου πορομπετόν
αστάρι : νερό = 1:4 – 400-450 g/m² ανά στρώση

Οι παραπάνω καταναλώσεις είναι ενδεικτικές και εξαρτώνται από το είδος του υποστρώματος (απορροφητικότητα, ομαλότητα, κ.λπ.) και το είδος της εφαρμογής

Περιγραφή

Εμποτίζει και σταθεροποιεί τις τσιμεντοκονίες, δημιουργώντας μια γέφυρα πρόσφυσης για τα υλικά που θα ακολουθήσουν. Προστατεύει τις επιφάνειες από το λέκιασμα και εμποδίζει την απορρόφηση του νερού. Είναι ιδανικό, και απαραίτητο, για το αστάρωμα εμφανούς μπετόν, το οποίο πρόκειται να σοβατιστεί. Αραιώνεται μόνο με νερό. Είναι απόλυτα συμβατό με τις αλκαλικές επιφάνειες.

Για λεπτομέρειες εφαρμογής συμβουλευτείτε το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος (TDS).

Πεδία Εφαρμογής

 • Κατάλληλο για την επάλειψη επιφανειών πριν από βάψιμο ή επισκευές
 • Κατάλληλο για την προεπάλειψη τσιμεντένιων και απορροφητικών επιφανειών, όπως πορομπετόν, για σοβάτισμα
 • Κατάλληλο για την προεπάλειψη δαπέδων (τσιμέντου) για εφαρμογή αυτοεπιπεδωτικών υλικών
 • Κατάλληλο για την προεπάλειψη τσιμεντένιων στοιχείων και επιφανειών πριν την εφαρμογή επισκευαστικών υλικών
 • Κατάλληλο για την προεπάλειψη επάλειψη κεραμικών στοιχείων

Πλεονεκτήματα

 • Έλεγχος της απορροφητικότητας του νερού σε ιδιαίτερα απορροφητικά υποστρώματα πριν σοβάτισμα(π.χ. πορομπετόν - YTONG)
 • Επιτρέπει τη διαπνοή του τοίχου ενώ εμποδίζει την είσοδο του νερού της βροχής
 • Δεν περιέχει οργανικούς διαλύτες
 • Αντίσταση στη γήρανση
 • Αντίσταση στα έλαια και τους διαλύτες
 • Ισχυρή πρόσφυση στο υπόστρωμα

Αποθήκευση

Διατηρείται για ένα χρόνο σφραγισμένο σε κλειστούς και αεριζόμενους αποθηκευτικούς χώρους και σε θερμοκρασίες +5°C έως +30°C

Ενδεικτικά έχει χρησιμοποιηθεί...