ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

NEOPOR EPS 100

Αυτοσβενύμενη γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη

Απόχρωση: Γκρι

Συσκευασία: Διαστάσεις (mm): 1000 x 600
Πάχη (mm): 50 / 70 / 80

Μεγέθυνση
Πιστοποιήσεις
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

NEOPOR EPS 100

Αυτοσβενύμενη γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη

Απόχρωση: Γκρι

Συσκευασία: Διαστάσεις (mm): 1000 x 600
Πάχη (mm): 50 / 70 / 80

Περιγραφή

Σταθερές πλάκες αυτοσβενύμενης γραφιτούχας διογκωμένης πολυστερίνης. Παρουσιάζουν 15% – 20% καλύτερες θερμομονωτικές ιδιότητες
από τις συμβατικές λευκές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης. Πιστοποιημένες με σήμανση CE με βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13163.
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας: λ=0,031 W/mK
Χρόνος Παράδοσης: 5 ημέρες

Πεδία Εφαρμογής

  • Κατάλληλες για το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS και για το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.

Ενδεικτικά έχει χρησιμοποιηθεί...