ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

NEOPOR EPS 80

Αυτοσβενύμενη γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη

Απόχρωση: Γκρι

Συσκευασία: Διαστάσεις (mm): 1000x600
Πάχη (mm): 50 / 70 / 80

Μεγέθυνση
Πιστοποιήσεις
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

NEOPOR EPS 80

Αυτοσβενύμενη γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη

Απόχρωση: Γκρι

Συσκευασία: Διαστάσεις (mm): 1000x600
Πάχη (mm): 50 / 70 / 80

Περιγραφή

Σταθερές πλάκες αυτοσβενύμενης γραφιτούχας διογκωμένης πολυστερίνης. Παρουσιάζουν 15% – 20% καλύτερες θερμομονωτικές ιδιότητες από τις συμβατικές λευκές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης. Πιστοποιημένες με σήμανση CE με βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13163.
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας: λ=0,032 W/mK

Πεδία Εφαρμογής

  • Κατάλληλες για το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS και για το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ

Ενδεικτικά έχει χρησιμοποιηθεί...