ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

NEOPOR PLUS

Αυτοσβενύμενη γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη

Απόχρωση: Γκρι

Συσκευασία: Διαστάσεις (mm); 1200 x 600
Πάχη (mm) : 50 / 70 / 80 / 100 / 120

Μεγέθυνση
Πιστοποιήσεις
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

NEOPOR PLUS

Αυτοσβενύμενη γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη

Απόχρωση: Γκρι

Συσκευασία: Διαστάσεις (mm); 1200 x 600
Πάχη (mm) : 50 / 70 / 80 / 100 / 120

Περιγραφή

Γραφιτούχες θερμομονωτικές πλάκες για εξωτερική θερμομόνωση κτιρίων με Συντελεστή Θερμικής Αγωγιμότητας λD = 0,030 W/mK. Παράγεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προτύπου EN 13163 και διαθέτει πιστοποιητικό για την παραγωγή του κατά ISO 9001 και σήμανση CE.
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας: λ=0,030 W/mK
Χρόνος Παράδοσης: 5 ημέρες

Πεδία Εφαρμογής

  • Κατάλληλες για το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS και για το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ

Ενδεικτικά έχει χρησιμοποιηθεί...