Οπλισμός CLIMAPLUS

Πιστοποιημένο υαλόπλεγμα για την εφαρμογή του συστήματος θερμομόνωσης CLIMAPLUS

από 1
Δείτε μόνο:
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

Υαλόπλεγμα CLIMAPLUS (160 g/m²)

Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα (160 g/m²)

Περιγραφή : Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα για την ενίσχυση της βασικής στρώσης για το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ClimaPLUS με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας. Συμμορφώνεται με το πρότυπο ETAG 004.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

Υαλόπλεγμα ETICS (160 g/m²)

Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα (160 g/m²)

Περιγραφή : Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα, συμμορφωμένο με το ευρωπαϊκό πρότυπο ETAG 004.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

Υαλόπλεγμα ETICS (145 g/m²)

Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα (145 g/m²)

Περιγραφή : Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα, συμμορφωμένο με το ευρωπαϊκό πρότυπο ETAG 004.

από 1
Δείτε μόνο: