Θερμομονωτικό Υλικό

Η THRAKON πάντα πρωτοπόρος σας δίνει τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε 6 θερμομονωτικά προϊόντα: EPS, Neopor, XPS, Πετροβάμβακα, Neopor και φελό

από 2
Δείτε μόνο:
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

CLIMAPLUS EPS-F 80

Διογκωμένη πολυστερίνη

Περιγραφή : Σταθερές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης EPS. Πιστοποιημένες με σήμανση CE με βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13163. Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας: λ=0,037 W/mK. Ενδεικτική Πυκνότητα: 15 – 17 kg/m3

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

CLIMAPLUS EPS-F 100

Διογκωμένη πολυστερίνη

Περιγραφή : Σταθερές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης EPS. Παρέχουν αυξημένη πυκνότητα και βελτιωμένη θερμική αγωγιμότητα. Πιστοποιημένες με σήμανση CE με βάση το πρότυπο ΕΝ 13163. Ενδεικτική Πυκνότητα: 18 – 20 kg/m3. Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας: λ=0,036 W/mK

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

CLIMAPLUS EPS-F 150

Διογκωμένη πολυστερίνη

Περιγραφή : Σταθερές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης EPS. Παρέχουν αυξημένη πυκνότητα και είναι πιστοποιημένες με σήμανση CE, με βάση το πρότυπο ΕΝ 13163. Ενδεικτική Πυκνότητα: 25 – 27 kg/m³ Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας: λ=0,034 W/mK Χρόνος Παράδοσης: 5 ημέρες

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

CLIMAPLUS EPS-F 200

Διογκωμένη πολυστερίνη

Περιγραφή : Σταθερές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης EPS. Παρέχουν αυξημένη πυκνότητα και είναι πιστοποιημένες με σήμανση CE, με βάση το πρότυπο ΕΝ 13163. Ενδεικτική Πυκνότητα: 30 – 32 kg/m³ Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας: λ=0,033 W/mK Χρόνος Παράδοσης: 5 ημέρες

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

NEOPOR EPS 80

Αυτοσβενύμενη γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη

Περιγραφή : Σταθερές πλάκες αυτοσβενύμενης γραφιτούχας διογκωμένης πολυστερίνης. Παρουσιάζουν 15% – 20% καλύτερες θερμομονωτικές ιδιότητες από τις συμβατικές λευκές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης. Πιστοποιημένες με σήμανση CE με βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13163. Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας: λ=0,032 W/mK

από 2
Δείτε μόνο: