Κόλλες Πλακιδίων

Ολοκληρωμένη σειρά από κόλλες πλακιδίων καλύπτουν κάθε εφαρμογή (οριζόντια ή κάθετη) σε όλα τα υποστρώματα (ελαστικά, υψηλές δονήσεις, μόνιμη υγρασία).

από 4
Δείτε μόνο:
ΚΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ

Silica Super Elastic

Ακρυλική κόλλα πλακιδίων υψηλής ελαστικότητας

Περιγραφή : Η Silica Super Elastic έχει πολύ ισχυρή συγκόλληση σε όλα τα συνήθη υποστρώματα και υψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες (βροχή – καύσωνα – παγετό). Παρουσιάζει αντίσταση στην ολίσθηση, πολύ ισχυρή συγκόλληση σε όλα τα συνήθη υποστρώματα και υψηλή αντοχή στις...

ΚΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ

Silica Standard

Ακρυλική κόλλα πλακιδίων με μηδενική κάθετη ολίσθηση

Περιγραφή : Η Silica Standard έχει πολύ ισχυρή συγκόλληση σε όλα τα συνήθη υποστρώματα και  αντοχή στην υγρασία και τον παγετό. Έχει μηδενική ολίσθηση και κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C1Τ με βάση το ΕΝ 12004.

ΚΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ

Silica Special

Ακρυλική κόλλα πλακιδίων για μη απορροφητικά πλακίδια με μηδενική κάθετη ολίσθηση

Περιγραφή : Η Silica Special παρουσιάζει αντίσταση στην ολίσθηση, πολύ ισχυρή συγκόλληση σε όλα τα συνήθη υποστρώματα και υψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες (βροχή – καύσωνα – παγετό). Επίσης παρουσιάζει εκτεταμένο ανοιχτό χρόνο (μέχρι 30 λεπτά) με συνέπεια να αυξάνεται η παραγωγικότητα...

ΚΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ

SILICA FLEX

Ακρυλική κόλλα πλακιδίων ελαστική

Περιγραφή : Η SILICA FLEX παρουσιάζει αντίσταση στην ολίσθηση, πολύ ισχυρή συγκόλληση σε όλα τα συνήθη υποστρώματα και υψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες (βροχή – καύσωνα – παγετό). Επίσης παρουσιάζει εκτεταμένο ανοιχτό χρόνο (μέχρι 30 λεπτά) με συνέπεια να αυξάνεται η παραγωγικότητα...

ΚΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ

Silica Acrylic

Ακρυλική κόλλα πλακιδίων για μη απορροφητικά πλακίδια με αυξημένο ανοιχτό χρόνο

Περιγραφή : Η Silica Acrylic έχει πολύ ισχυρή συγκόλληση σε όλα τα συνήθη υποστρώματα και υψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες (βροχή – καύσωνα – παγετό). Παρουσιάζει εκτεταμένο ανοιχτό χρόνο (μέχρι 30 λεπτά) με συνέπεια να αυξάνεται η παραγωγικότητα των συνεργείων. Κατατάσσεται ως...

από 4
Δείτε μόνο: