Οπλισμός Στεγανώσεων

Διαφορετικές λύσεις και ειδικά τεμάχια για να πετύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα σε όλες τις εφαρμογές στεγάνωσης

από 2
Δείτε μόνο:
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

Υαλόπλεγμα Οπλισμού Στεγανώσεων

(70 g/m²)

Περιγραφή : Υαλόπλεγμα για την καθολική ενίσχυση στεγανωτικών επαλείψεων (π.χ. FLX 380, FLX 382, FLX 385) σε ιδιαίτερα δύσκολες περιπτώσεις πολλαπλών ρηγματώσεων

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

THRAKON FABRIC

(60 g/m²)

Περιγραφή : Ενισχυτικό γεωύφασμα για επαλειφόμενα πολυουρεθανικά στεγανωτικά FLX 390 PU, είτε σε ολόκληρη την επιφάνεια, είτε σε επικίνδυνα σημεία όπως ρωγμές, αρμούς διαστολής, ενώσεις δαπέδου-τοιχίου, καμινάδες. Μη υφαντό ενισχυτικό γεωύφασμα από πολυεστέρα 60 gr/m2.

από 2
Δείτε μόνο: