Το χρώμα έχει μετατραπεί σε άσπρη σκόνη

ΠΙΘΑΝΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΣΤΟΧΙΑΣ

Υγρασία πίσω από την επιφάνεια του χρώματος που προέρχεται από τρεις λόγους:

α. έλλειψη στεγάνωσης και άρα υπάρχει ανερχόμενη υγρασία

β. έλλειψη στεγάνωσης από την πίσω πλευρά του τοιχίου

γ. τριχοειδείς ρωγμές στο σοβά που επέτρεψαν στην υγρασία να εισέλθει πίσω από το χρώμα

ΛΥΣΗ

I. Αποξήλωση των σαθρών και καλό καθάρισμα της επιφάνειας με σκουπάκι. Σε περίπτωση που υπάρχει υγρασία θα πρέπει να την αφήσουμε να στεγνώσει πριν προχωρήσουμε στην αποκατάσταση

II. Στοκάρουμε όπου απαιτείται με τον STATUS 100% ακρυλικό στόκο

III. Ασταρώνουμε με το αστάρι STATUS DUR ΔΙΑΛΥΤΟΥ

IV. Εφαρμόζουμε δύο στρώσεις STATUS ALL WEATHER

 

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν: