Калкулатор за разход на фугираща смес за плочки

 

Моля, попълнете по-долу формата, за да изчислите бързо и лесно количеството фугираща смес, което ще ви е необходимо за цялата повърхност спрямо размера на плочките, които ще използвате.

Total: kg/m2

Total: kg

* Забележка: Изчислената разходна норма на фугиращата смес е ориентировъчна и се базира на работа с продукта при идеални условия. Реалната разходна норма зависи от методите на фугиране на плочките и някои други фактори (грапавост на плочките, денивелация на основата спрямо плочките, гъстота на разтвора и др.), които могат да окажат влияние върху действително необходимото количество фугираща смес за конкретната повърхност, която ще се фугира.