Продукти за пътно строителство и ремонт

от 2
Виж само:
Битумни продукти

Rissflex (Crack Flex)

Описание : Силно еластична, модифицирана битумна емулсия със с пециални добавки за запълване на пукнатини в асфалт. Не съдържа разтворители. След полагане е устойчив на UV-лъчи и има отлично сцепление с основата. След изсъхване продуктът осигурява еластично и гъвкаво покритие на пукнатината,...

Битумни продукти

Nahtflex (Joint Flex)

Описание : Силно еластична, битумна смес с пластифициращи добавки. Не съдържа разтворители. Устойчива на замръзване до – 5°C. Продуктът е предназначен за връзка между “бетон-асфалт” и „стар асфалт – нов асфалт” като осигурява надеждна спойка между отделните слоеве асфалт („топъл асфалт –...

Битумни продукти

Schienenvergussmasse – S (Hot sealing Rail)

Описание : Модифицирана битумна смес за уплътняване на фуги между “релси – асфалт” и „релси – бетон”. За запълване на фуги между релсите и пътната настилка (асфалт, бетон) и обработка на фуги при временни бетонови конструкции, изложени на силни вибрации. Изисква предварително...

Битумни продукти

Heisvergussmasse TL

Описание : Топлополагана полимер-модифицирана битумна смес за уплътняване на фуги в пътни настилки от асфалт и бетон и на бетонови и други детайли, вградени в пътната настилка. Изисква предварително грундиране на основата с Bornit Haftgrund.

Битумни продукти

Fertigschlаmme

Описание : Готов за употреба студенополаган асфалт за хидроизолиране и запечатване на порести асфалтови повърхности като паркинги, детски площадки, пешеходни и велосипедни алеи. Подобрява здравината и износоустойчивостта на съществуващата настилка. Полага се върху битумни и бетонови настилки, при които се осъществява слаб...

от 2
Виж само: