Тракон България представя DSF 300 Flex Hydrostop

DSF 300 Flex Hydrostop е готова за употреба, еластична, пастообразна хидроизолационна мембрана за тераси, балкони и мокри помещения. За безшевна и безфугова хидроизолация на хоризонтални и вертикални повърхности преди полагане на подова и стенна керамика. За вътрешна и външна употреба върху всички сухи и здрави минерални мазилки, подови замазки, плоскости от гипсокартон и други минерални основи. Изисква предварително грундиране с Thrakon акрилен грунд DSF 305.

Основата, върху която ще се нанася DSF 300 Flex Hydrostop трябва да бъде суха, с добра носеща способност, без свободни частици и замърсявания. Преди полагането на DSF 300 Flex Hydrostop повърхността се грундира с Thrakon DSF 305 акрилен грунд. DSF 300 Flex Hydrostop се полага неразреден на два слоя , с четка или валяк. След пълното изсъхване на първият слой , продуктът се полага неразреден на втори слой . При полагане върху метални повърхности, те предварително трябва да се почистят от мазни петна с подходящ препарат. За да се предотврати корозията е необходимо обмазване с грунд против ръжда. Не полагайте DSF 300 Flex Hydrostop върху мокри и влажни повърхности или при температури по – ниски от 5°C.