ТHRAVertine - Декоративна фасадна и интериорна система

STATUS AQUADUR / DSF 305

Дълбоко проникващ дисперсионен грунд за заздравяване и импрегниране на минерални основи

Цвят: прозрачен

Опаковка:
Туба - 5 L
Бутилка - 1 L

Разходна норма:
50 - 70 ml/m²

Увеличи
ТHRAVertine - Декоративна фасадна и интериорна система

STATUS AQUADUR / DSF 305

Дълбоко проникващ дисперсионен грунд за заздравяване и импрегниране на минерални основи

Цвят: прозрачен

Опаковка:
Туба - 5 L
Бутилка - 1 L

Разходна норма:
50 - 70 ml/m²

Описание

DSF 305 е дълбокопроникващ дисперсионен грунд, несъдържащ разтворители. Използва се за заздравяване и импрегниране на всякакъв вид минерални основи, върху които впоследствие се нанасят хидроизолационни материали на циментова и синтетична основа. За вътрешна и външна употреба.
Разреждане с вода в съотношение 1:1.

Области на приложение

  • DSF 305 се полага върху порести и запрашени основи, циментови мазилки и замазки, плоскости от гипсокартон или гипсофазер.

Съхранение

Да се съхранява при температури над 0°C . Срок на съхранение в оригинални неотворени опаковки – 12 месеца.