ТHRAVertine - Декоративна фасадна и интериорна система

STATUS EMULSION PAINT

Aкрилна емулсионна матова боя

Интериорна, миеща се, акрилна емулсионна матова боя с отлична покриваемост

Цвят: бял

Опаковка:
Кофа - 10 L
Кофа - 3 L
Кутия - 1 L

Разходна норма:
65 - 80 ml/m² за един слой

Увеличи
ТHRAVertine - Декоративна фасадна и интериорна система

STATUS EMULSION PAINT

Aкрилна емулсионна матова боя

Интериорна, миеща се, акрилна емулсионна матова боя с отлична покриваемост

Цвят: бял

Опаковка:
Кофа - 10 L
Кофа - 3 L
Кутия - 1 L

Разходна норма:
65 - 80 ml/m² за един слой

Описание

Интериорна, миеща се, акрилна емулсионна матова боя с отлична покриваемост, висока износоустойчивост, паропропускливост и лесна обработваемост. Полага се върху всички видове минерални основи – шпакловки, хастарни мазилки, гипсови мазилки, плочи от гипсокартон и др.

Области на приложение

  • STATUS EMULSION PAINT се полага с четка или валяк в два слоя. Боядисването на основата се извършва без прекъсване върху цялата повърхност по метода "мокро върху мокро". Прекъсванията се извършват на вътрешен или външен ъгъл.

Съхранение

Продуктът се съхранява в закрити помещения на сухо и проветриво място върху дървени палети при температури над 0°C. Срок на съхранение в оригинални и неотворени опаковки най-малко 24 месеца.