Профили с мрежа

Богата гама профили с мрежа, използвани за топлоизолационни системи.

от 1
Виж само:
Фасадна топлоизолационна система ETICS

Thrakon PVC ъглов профил с мрежа

Описание : Пластмасов ъгъл с алкалоустойчива мрежа за оформяне на ъгли от 90о. Дължина – 2,5 m Размер на мрежата – 7 х 7 cm; 8 х 12 cm

Фасадна топлоизолационна система ETICS

Thrakon PVC водооткапващ профил

Описание : Пластмасов профил с водооткап за оформяне на хоризонтални ъгли. W1 – стандартен водооткапващ профил, мрежа 10 х 10 cm, дължина 2 m W2 – водооткапващ профил за скрит монтаж, мрежа 10 х 10 cm, дължина 2 m W3 – водооткапващ...

Фасадна топлоизолационна система ETICS

Thrakon Joint V – профил с мрежа за деформационна фуга

Описание : PVC-профил с еластична лента за оформяне на вътрешни деформационни фуги на сгради. Дължина – 2,5 m

Фасадна топлоизолационна система ETICS

Thrakon Joint E – профил с мрежа за деформационна фуга

Описание : PVC-профил с еластична лента за оформяне на външни деформационни фуги на сгради. Дължина – 2,5 m

Фасадна топлоизолационна система ETICS

Thrakon цокълен профил

Описание : Алуминиев цокълен профил с водооткап за оформяне началото на топлоизолационна система Thrakon Clima PLUS в цокълната част. Ширина – според размера на топлоизолационната плоча. Дължина – 2,5 m

от 1
Виж само: