Циментови лепила за плочки и камък

Пълна гама лепила за всички видове специални приложения.

от 3
Виж само:
Циментови лепила за плочки и камък / Фугиращи смеси

VKW 124 Super Acrylic

Тънкослойно лепило на циментова основа

Описание : VKW 124 Super Acrylic е предназначен за лепене на абсорбиращи и неабсорбиращи плочи (например гранит) в случаи на високи изисквания за сцепление с основата и дълготрайност при различни атмосферни условия. VKW 124 Super Acrylic се използва за лепене върху разнообразни...

Циментови лепила за плочки и камък / Фугиращи смеси

VKW 129 UltraFlex

Описание : Супереластично, циментово лепило за лепене на абсорбиращи и неабсорбиращи плочки върху силно изискващи основи с вибрации или с големи линейни разширения. С отлично сцепление, мразо и водоустойчиво, с удължено отворено време за работа. Залепва керамични, теракотни, гранитни и мраморни плочи,...

Циментови лепила за плочки и камък / Фугиращи смеси

VKW 126 Flex

Описание : VKW 126 Flex е полимер-модифицирано тънкослойно лепило на циментова основа за лепене върху хоризонтални и вертикални повърхности. За вътрешна и външна употреба. Съдържа цимент, минерални пълнители и добавки. VKW 126 Flex е с много добро сцепление с минерални основи, мразо...

Циментови лепила за плочки и камък / Фугиращи смеси

SKW 110 Special

Описание : SKW 110 е тънкослойно лепило на циментова основа за подова керамика. Съдържа цимент, минерални пълнители и добавки. С много добро сцепление с минерални основи. Клас С1 според EN 12004 за вътрешна употреба.

Циментови лепила за плочки и камък / Фугиращи смеси

SKW 117 Stone

Описание : Мразо и водоустойчиво, еластифицирано, дебелослойно лепило за вътрешна и външна употреба на циментова основа за лепене на камък, голямоформатни керамични и теракотни плочи върху разнообразни повърхности в сухи и мокри помещения. С удълежено отворено време за работа и устойчиво на...

от 3
Виж само: