Болницата Вериа се решава за CLIMAPLUS!

Еден значаен проект во северна Грција оди кон негово комплетирање: проширување и реновирање на Општата болница на Вериа. Овој проект вклучува додавање на две нови крила, крилото – X и  крилото N како и санација на постојното крило Д. Проектот започна во 2013 година, надворешноста на болницата е завршена, а во внатрешноста некои работа сèуште треба да се довршат.

THRAKON учествуваше во проектот со обезбедување CLIMAPLUS, нејзиниот систем за надворешна топлинска изолација. CLIMAPLUS е интегриран надворешен систем за изолација која ја штити структурата за поддршка, нудејќи одлична отпорност за време на лоши климатски услови, преку мазен завршеток со висока јачина. Нуди висока заштеда на енергија и е многу еколошки.