ИСТОРИЈА

        1963: Оснивање на CARMYCO1990

        1990: Започнување со производство на бои CARMYCO


Yellowtruck

1996: Оснивање на THRAKON


YTONG plant        1999: Започнување со производство на ΥΤONG во Грција


                                     2001: Презентација на брендот STATUS за бои и лакови од компанијата CARMYCO

2002: Добивање на првата екомарка за происводите STATUS


2004: Оснивање на подружница на CARMYCO во Романија  2004 carmyco romania


2008: Оснивање на подружница на ΤHRAKON во Бугарија


Climaplus Logo_2015

2010: Презентација на системот за надворешна термоизолација CLIMAPLUS (ETICS)


                                                                                                                                     2012: Купување на Carmyco од страна на THRAKONcarmyco 2


2014: Обновување на брендот STATUS
status_logo