“ЛЕТИ“ СО THRAKON!

Thrakon in private helipad

Изградбата на приватниот хелиопорт и сервис за хеликоптери во Коропи, Атина, напредува брзо. THRAKON е повторно присутен како и на сите големи и тешки проекти. Од ѕидање до малтерисање и од хидроизолација до бојадисување, тимот на надзорните инжињери ги одбра нашите производни програми. Индикативно, дел од нашите производи кои се одбрани за овој пројект се: YTONG блоковите, DSF 350 FLEX 2-компонентиот хидроизолационен премаз, THC 405 PLUS, лепило со фибер-влакна за цементна основа и СТАТУС боите. Одбери ги производите на THRAKON и лети во прва класа со нас!