Лепила за плочки

Од 3
Покажи само:
Лепила за плочки & фуги

SKW 112

Лепило за плочки

Опис : SKW 112 лепило за плочки со тенок слој, на база на продолжено отворено времена цементна основа, произведено со кварцен песок и се користи за примена на хоризонтални и вертикални површини, за внатрешна и надворешна употреба.

Лепила за плочки & фуги

SKW 114

Лепило за плочки со отпорност на лизгање

Опис : SKW 114 е лепило за плочки со тенок слој, на база на цемент, произведено со кварцен песок, кое нуди отпорност на вертикално изгање. Тиксотропните карактеристики кои ги има му даваат на корисникот можност за нанесување од горе кон долу, кога работи на вертикални површини. За...

Лепила за плочки & фуги

SKW 116

Лепило за плочки со отпорност на лизгање и продолжено отворено време

Опис : SKW 116 е лепило за плочки со тенок слој, на база на цемент, произведено со кварцен песок за примени на хоризонтални и вертикални површини. Интегрираниот состав на производот нуди висока моќ, отпорност од вертикално лизгање и продолжено отворено време за примена. За внатрешни и надворешни површини.

Лепила за плочки & фуги

VKW 120

Лепило за плочки со отпорност на лизгање за неапсорбирачки плочки

Опис : VKW 120 е лепило за плочки со тенок слој, на база на цемент, со подобрени карактеристики. Идеално за употреба на вертикални површини и се препорачува за лепење плочки од горе кон долу. За внатрешни и надворешни површини.

Лепила за плочки & фуги

VKW 121

Засилено лепило за неапсорбирачки плочки со продолжено отворено време

Опис : Лепило за плочки со врвен квалитет, на база на цемент, за употреба во хоризонтални и вертикални површини. Нуди висока јачина и продолжено отворено време. За внатрешни и надворешни површини.

Од 3
Покажи само: