Лепила за специјални примени

Од 1
Покажи само:
Лепила за плочки & фуги

VKW 137

Малтер за лепење мермер, камен и тротоарски плочи

Опис : Готов малтер со специјални додатоци за брза, едноставна и економична примена на мермер, без промена на нијансите. За внатрешни и надворешни површини.

Лепила за плочки & фуги

KDW 138

Бел малтер за стакло и декоративни тули

Опис : KDW 138 е малтер на база на цемент за примена и фугирање на декоративни градежни елементи. Има способност да се применува на слој до 1-2 cm дебелина.

Лепила за плочки & фуги

FSW 140

Малтер за огноотпорни тули

Опис : Огноотпорен малтер, на база на цемент, со висока температурна отпорност, до 1000°C.

Лепила за плочки & фуги

VKW 142 ACRYL

Органско лепило за плочки

Опис : VKW 142 е органско лепило за плочки, готово за употреба. Многу еластично, нуди силна лепливост, лесна и брза примена.

Лепила за плочки & фуги

VKW 145 EPOXY

Силно епоксидно лепило за плочки

Опис : VKW 145 е 2-компонентно епоксидно лепило (A + B). Идеално за базени, хемиската индустрија, прехранбената индустрија, професионални кујни, фрижидери, места за ладење, кланици, хемиски лаборатории, клиники, перални и др.

Од 1
Покажи само: