Комплементарни производи

Од 1
Покажи само:
Малтери

ХИДРОИЗОЛАЦИОНА ФИБЕРГЛАС МРЕЖА (70 g/m²)

Мрежа ширина 100 см

Опис : Фиберглас за целосно зајакнување на хидролациски премази (на пример FLX 380, FLX 382, FLX 385) за особено тешки случаеви со повеќе пукнатини.

Малтери

ПОЛИПРОПИЛЕНСКИ ФИБЕР ВЛАКНА

ПОЛИПРОПИЛЕНСКИ ФИБЕР ВЛАКНА

Опис : Синтетички полипропиленски влакна, кои се ефикасни во мали дози. За водонепропустливи бетонски резервоари, хидроизолирачки фуги, засилени премази, антиштриечки подови итн. Произведен само чист полипропилен без пластификатори. Благодарение на специјалната површинска обработка, се разградува многу лесно на 300 милиони по килограм (во 6 mm). Пакув.: 0,9 kg...

Од 1
Покажи само: