Импрегнирање

Од 1
Покажи само:
Хидроизолација

HYDRO R

Хидрофобен импрегнирачки производ

Опис : Подготвена за употреба, чиста, хидроизолациска течност, на база на растворувач, за постојана хидроизолација на сите видови на неоргански подлоги како што се гипсот, изложен бетон, изложени ѕидови, декоративни тули, плочки и нивни поврзувања, природен и вештачки камен, плочки, итн. Не создава филм и е пропустлив на пареа.

Хидроизолација

NANOSHIELD O

Наномолекуларен производ за заштита на површините од масло

Опис : Производ со наномолекуларна структура, со кој се затвораат порозни и малку порозни површини и се заштитуваат од дамки од масло, од навлегување на влага, од создавање соли и создавање на мувла. Препорачаната доза не создава филм и не предизвикува естетска промена на површината на примената. Се...

Хидроизолација

NANOSHIELD W

Наномолекуларен производ за заштита на порозни површини од влага

Опис : Производ со наномолекуларна структура, кој ги запечатува апсорбирачките подлоги од влага и од појава на соли, мувла и фунги.

Од 1
Покажи само: