На цементна основа

Од 2
Покажи само:
Хидроизолација

DSF 350 FLEX

Флексибилна, двокомпонентна хидроизолациска маса за мачкање

Опис : За внатрешна и надворешна употреба. Соодветна за хидроизолација на кровови, превртени кровови, подземни резервоари, балкони, тушеви пред поплочувањето.

Хидроизолација

DSF 353 SUPER ELASTIC

Двокомпонентна хидроизолациска маса за мачкање со висока флексибилност

Опис : За внатрешна и надворешна употреба. Соодветна за хидроизолација на бетонски површини како што се темели, тунели, потпорни ѕидови, надземни резервоари, базени, тераси. Обезбедува заштита од корозивна атмосфера.

Хидроизолација

DSF 360

Хидроизолациска кашеста маса за мачкање

Опис : DSF 360 е хидроизолациска кашеста маса на база на цемент, модифицирана со полимерни адитиви за примени под позитивни и негативни притисоци, за внатрешна и надворешна употреба.

Хидроизолација

DSF 363 FIBERELASTIC

Флексибилна, засилена со фибер, хидроизолациска маса за мачкање

Опис : Флексибилна, засилена со фибер еднокомпонентна кашеста маса за тавани, засилена со специјални полимерни компоненти, која создава целосно цврста, еластична и флексибилна мембрана за висока јачина.

Хидроизолација

DSF 300 FLEX HYDROSTOP

Еластомерна хидроизолациска мембрана

Опис : DSF 300 Flex Hydrostop е флексибилна, кашеста, еднокомпонентна, хидроизолациска мембрана за неповрзани подлоги на вертикални или хоризонтални површини. Соодветна за внатрешна и надворешна употреба.

Од 2
Покажи само: