THRAKON е присутен во училиштето на иднината

На биоклиматското основно училиште – градинка во зоната Козани на Алтернативното урбанистичко планирање веќе е завршено и е ставена во функција. Училишниот комплекс  e изграден според стандардите на повеќето модерни згради со минимални трошоци за енергија. Побарувачката на електрична и топлинска енергија на зградата се проценува да е 55% помало од конвенционалните згради со слична големина, а ова произлегува како резултат на нејзината биоклиматска изградба.

THRAKON придонесе за завршување на објектот, нудејќи малтери со одличен квалитет и надворешен термоизолационен систем CLIMAPLUS, кои се сертифицирани од страна на СЕ – во согласност со EN 998-1.

Може да ги прегледате сите податоци за училиштето во видеото што е изготвено од страна на општинската корпорација на Алтернативното планирање и развој на Козани С.А.