WRM 530 GROUT (ФУГА)

Благодарение на огромното искуство, умешност и практично знаење на нашите вработени, ние продолжуваме со истата посветеност на истражување и развој на нови квалитетни и иновативни производи, нудејќи комплетни решенија за изградба и поправка за професионалци и поединци.

WRM 530 GROUT е не-затегнувачки цементен малтер, со одлични флуидност и висока јачина, со посебни кварцни соединенија. Се користи за конструкција за покривање и прицврстување на градежни компоненти. Погодна е за:

фугирање на челични конструкции (завртки и пинови за поврзување).

  • Репарација на бетон.
  • греди, столбови, ѕидни панели, надворешни ѕидови и, општи структурни елементи
  • прицврстување за фугирање за машини и навојни прачки
  • фугирање на траки и плочи (траки за кран)

Тоа е не- затегнувачки производ и има контролирано зголемување на обемот. Е водоотпорен, без хлориди и се состои од висок алумински цемент. Исто така е отпорна на мраз и на сол за одмрзнување. За пополнување на 1м3 потербно е 1760kg на сув малтер WRM 530 GROUT. За повеќе информации, ве молиме контактирајте го техничкиот оддел на нашата компанија.