Ремонтни смеси за бетон

Висококачествени ремонтни продукти за ремонт на бетон.

от 2
Виж само:
Репарационни продукти

WRM 518

Циментова ремонтна замазка

Описание : Циментова, водоплътна ремонтна замазка с фибри. – За поправка на минерални основи. – За запълване на дупки в бетон или зидария. – За направа на холкери преди хидроизолация при връзки ”под-стена”.

Репарационни продукти

WRM 500

Описание : WRM 500 е бързосвързваща, полимер-модифицирана смес на циментова основа. Съдържа цимент, кварцов пясък и специфични бързофиксиращи добавки. Продуктът не се свива и притежава много добра адхезия към минерални основи. Мразо и водоустойчив. Използва се за ремонти във вътрешни помещения и...

от 2
Виж само: