Ремонтни смеси за бетон

Висококачествени ремонтни продукти за ремонт на бетон.

от 2
Виж само:
Репарационни продукти

WRM 500

Описание : WRM 500 е бързосвързваща, полимер-модифицирана смес на циментова основа. Съдържа цимент, кварцов пясък и специфични бързофиксиращи добавки. Продуктът не се свива и притежава много добра адхезия към минерални основи. Мразо и водоустойчив. Използва се за ремонти във вътрешни помещения и...

Репарационни продукти

WRM 510

Описание : Бързосвързваща, хидравлична, водоплътна ремонтна обмазка – грунд за използване като свързващ слой между стари и нови минерални основи (например стар и нов бетон) преди полагане на всякакви репаратурни и защитни обмазки. Продуктът е подходящ и за защита на арматурата от...

Репарационни продукти

WRM 518

Описание : Циментова, водоплътна ремонтна замазка с фибри. – За поправка на минерални основи. – За запълване на дупки в бетон или зидария. – За направа на холкери преди хидроизолация при връзки ”под-стена”.

от 2
Виж само: