Ενίσχυση & Επισκευή Σκυροδέματος

Κορυφαίας ποιότητας επισκευαστικά προϊόντα για την επισκευή σκυροδέματος

από 2
Δείτε μόνο:
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ

WRM 530 GROUT

Χυτό τσιμεντοειδές κονίαμα για αγκυρώσεις ακριβείας

Περιγραφή : Μη συρρικνούμενο, έτοιμο προς χρήση, χυτό, κονίαμα, τσιμεντοειδούς βάσης, κατάλληλο για αγκυρώσεις ακριβείας και πακτώσεις σε μεγάλα πάχη (έως 100 mm). Είναι ιδιαίτερα υψηλών μηχανικών αντοχών και κατατάσσεται στην κατηγορία R4. Το WRM 530 GROUT είναι μη συρρικνούμενο και παρουσιάζει μια ελεγχόμενη αύξηση του όγκου....

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ

EPOSHIELD INJECT S

Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών για ρωγμές 0,1 - 3,0 mm

Περιγραφή : Ενέσιμη, εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες. Χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ρητινενέσεων σε ρηγματώσεις σκυροδέματος εύρους 0,1-3,0 mm.

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ

EPOSHIELD INJECT W

Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών για ρωγμές >3,0mm - Γέφυρα πρόσφυσης

Περιγραφή : Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες.

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ

WRM 500

Ταχύπηκτο υδραυλικό κονίαμα

Περιγραφή : Το προϊόν WRM 500 είναι ένα σφραγιστικό κονίαμα υψηλών προδιαγραφών, τσιμεντοειδούς βάσης, με πυριτικά αδρανή υψηλής περιεκτικότητας σε πυρίτιο και επιλεγμένης κοκκομετρίας. Είναι ενός συστατικού, υπερταχύπηκτο (χρόνος πήξης 3 min), μη συρρικνούμενο και απαιτείται μόνο νερό για την παρασκευή του.

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ

WRM 510

Αστάρι για αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμών

Περιγραφή : Το προϊόν WRM 510 είναι υλικό κατάλληλο για την αντιδιαβρωτική προστασία του σιδηρού οπλισμού και την προεπάλειψη σκυροδέματος πριν την εφαρμογή επισκευαστικών υλικών. Το WRM 510 είναι προϊόν ενός συστατικού και απαιτεί μόνο νερό για την παρασκευή του. Μετά την...

από 2
Δείτε μόνο: