Армиращи мрежи

За прилагане на топлоизолационна система Thrakon Clima PLUS.

от 1
Виж само:
Фасадна топлоизолационна система ETICS

Thrakon Mesh SM – 145

Описание : Алкалоустойчива, стъклофибърна армираща мрежа за топлоизолационна система Thrakon Clima PLUS. Тегло 145 gr/m2 , размер на отвора – 4 х 4 mm. Ширина на ролката – 100 cm. Дължина на ролката – 50 m.

от 1
Виж само: