Кварцов пясък

Кварцов пясък, класифициран за различни приложени.

от 1
Виж само:
Хастарни мазилки. Зидарски разтвори

QZS 700

Описание : Изсушен, пречистен от органични вещества и калиброван кварцов пясък. Зърнометрия: Νο 1.  200 – 500 μm No 2.  500 – 700 μm No 3.  700 – 1400 μm No 4.  1400 – 2500 μm No 5.  2500 – 3500 μm

от 1
Виж само: