Χαλαζιακή Άμμος

Χαλαζιάκη άμμος, διαβαθμισμένη για διάφορες εφαρμογές

από 1
Δείτε μόνο:
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

QZS 700

Χαλαζιακή άμμος

Περιγραφή : Το προϊόν QZS 700 είναι πυριτική άμμος η οποία έχει υποστεί βιομηχανική κατεργασία, καθάρισμα και ξήρανση και είναι διαβαθμισμένη σε διάφορες κοκκομετρίες. Η άμμος προέρχεται από ποτάμια και δεν περιέχει άλατα, ούτε ξένα σώματα. Περιέχει υψηλά ποσοστά πυριτίου (SiO2) που...

από 1
Δείτε μόνο: