Лепила за плочки & фуги

FMF 150

Фуга за плочки - засилени технички карактеристики и одлична обработливост

Боја: види каталог

Пакување: 5kg

Потрошувачка:
Νo. 301-326: 500-1500 гр / м2 - во зависност од големината на плочата и врзувањето.
Νo. 501-525: 300-1100 гр / м2 - во зависност од големината на плочата и врзувањето.

Зголемување
Лепила за плочки & фуги

FMF 150

Фуга за плочки - засилени технички карактеристики и одлична обработливост

Боја: види каталог

Пакување: 5kg

Потрошувачка:
Νo. 301-326: 500-1500 гр / м2 - во зависност од големината на плочата и врзувањето.
Νo. 501-525: 300-1100 гр / м2 - во зависност од големината на плочата и врзувањето.

Опис

ФМФ 150 е еднокомпонента, полимерична, фуга за плочки, на цемента основа, произведена со кварцен песок. Класифицирана како тип CG2 согласно EN 13888. Достапна во два вида:
• Ситна гранулација бр. 301 – бр. 326: Дебелина на примената до 5mm.
• Крупна гранулација бр 501 – бр.525: Дебелина на примената 5-20mm.

Пријава полиња

  • идеална за фугирање на ѕидни или подни плочки, употреба во внатрешни и надворешни површини.