Растворувачи

Од 2
Покажи само:
Бои

WHITE SPIRIT

Растворувач

Опис : Растворувач за четка. 375 ml: Парче/кутија: 15 750 ml: Парче/кутија: 28 4 L: Парче/кутија: 8

Бои

LS – 702

Растворувач

Опис : Растворувач за аеро-бои, на база на тулолис. Соодветен за растворување на: CARMYPOX EC 700, WASH PRIMER, CARMYPAINT RP-10. 750 ml: Парче/кутија: 12

Бои

LS – 703

Растворувач

Опис : Растворувач за аеро-бои, на база на ксилен. Соодветен за растворување на: CARMYPOOL PRIMER, CARMYPOOL & CARMYSAIL 750 ml: Парче/кутија: 12

Бои

LS – 744

Растворувач

Опис : Растворувач за автомобилски акрилни бои. 750 ml: Парче/кутија: 12

Од 2
Покажи само: