Διαλυτικά

Ολοκληρωμένη σειρά από διαλυτικά για κάθε χρήση

από 2
Δείτε μόνο:
ΧΡΩΜΑΤΑ

WHITE SPIRIT

Διαλυτικό

Περιγραφή : Βραδυστέγνωτο διαλυτικό, κατάλληλο για αραίωση βερνικοχρωμάτων. (Διαλυτικό για χρώματα πινέλου).

ΧΡΩΜΑΤΑ

ACETONE

Διαλυτικό

Περιγραφή : Διαλυτικό γενικής χρήσης, κατάλληλο για αραίωση βερνικοχρωμάτων και καθαρισμό του εξοπλισμού βαφής (πινέλα, ρολά κτλ). Επίσης είναι ένας πολύ αποτελεσματικός διαλύτης για τον καθαρισμό από χρώματα-βερνίκια σε επιφάνειες που επιτρέπεται η χρήση του, όπως μέταλλα, ξύλα, τοίχοι, κλπ. Τέλος μπορεί...

ΧΡΩΜΑΤΑ

LS – 702

Διαλυτικό

Περιγραφή : Διαλυτικό για χρώματα αέρος, φούρνου βάσεως τουλόλης. Ενδείκνυται για την αραίωση των: CARMYPOOL PRIMER, CARMYPOX EC 700, CARMYPAINT RP-10, CARMYSAIL PRIMER.

ΧΡΩΜΑΤΑ

LS – 703

Διαλυτικό

Περιγραφή : Διαλυτικό για χρώματα αέρος, φούρνου βάσεως ξυλόλης. Ενδείκνυται για την αραίωση των: CARMYPOOL και CARMYSAIL.

ΧΡΩΜΑΤΑ

LS – 744

Διαλυτικό

Περιγραφή : Διαλυτικό για ακρυλικά χρώματα αυτοκινήτων.

από 2
Δείτε μόνο: