Засилување и поправка на ѕидови

Од 2
Покажи само:
Малтери за поправка

WRM 483 CEM COAT

Фина цементна смеса

Опис : Екстра фина цементна смеса, засилена со специјални смоли. Со одлична обработливост, остава мазна завршница, со висока отпорност на триење, многу добра лепливост на подлогата, спремна за бојадисување.

Малтери за поправка

WRM 483 CEM COAT FINE

Екстра фина цементна смеса

Опис : Екстра фина цементна смеса, засилена со специјални смоли. Со одлична обработливост, остава мазна завршница, со висока отпорност на триење, многу добра лепливост на подлогата, спремна за бојадисување.

Малтери за поправка

WRM 512 BUILD

Малтер за градење и малтерисување

Опис : Малтер за градење и малтерисување. Идеален за едноставни примени. Погоден за внатрешна и надворешна употреба.

Малтери за поправка

WRM 515 FIX

Малтер за поправка R2

Опис : Производ за поправки на база на цемент, еднокомпонентен, тип PCC R2 врз основа на ΕΝ 1504-3. За репарација на бетонски површини, ѕидови, малтерисување, врвови на кровови, градење на цементни олуци итн.

Малтери за поправка

WRM 518

Малтер за поправки со брза реакција R2

Опис : WRM 518 е еднокомпонентен, смолест, на база на цемент, материјал за поправка со брза реакција, од тип PCC R2 врз основа на ΕΝ 1504-3.

Од 2
Покажи само: