Ενίσχυση & Επισκευή Τοιχοποιίας

Ολοκληρωμένη σειρά από επισκευαστικά προϊόντα για απαιτητικές εφαρμογές υψηλών προδιαγραφών

από 2
Δείτε μόνο:
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ

WRM 483 CEM COAT

Λεπτόκοκκος τσιμεντόστοκος

Περιγραφή : Το WRM 483 CEM COAT είναι ένας λεπτόκοκκος τσιμεντόστοκος ενισχυμένος με ειδικές ρητίνες, χαλαζιακή άμμο και άλλα ειδικά πρόσθετα. Κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση σε σκυρόδεμα. Δουλεύεται εύκολα και αφήνει μια λεία τελική επιφάνεια, με μεγάλη αντοχή σε τριβή,...

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ

WRM 483 CEM COAT FINE

Εξαιρετικά λεπτόκοκκος τσιμεντόστοκος

Περιγραφή : Το DEC 483 CEMCOAT FINE είναι ένας υπέρλεπτος λεπτόκοκκος τσιμεντόστοκος ενισχυμένος με ειδικές ρητίνες, χαλαζιακή άμμο και άλλα ειδικά πρόσθετα. Κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση σε σκυρόδεμα. Δουλεύεται εύκολα και αφήνει μια λεία τελική επιφάνεια, με μεγάλη αντοχή σε...

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ

WRM 512 BUILD

Κονίαμα για σοβάτισμα και κτίσιμο

Περιγραφή : Το προϊόν WRM 512 BUILD είναι ένα κονίαμα κατάλληλο για χτίσιμο και σοβάτισμα. Αποτελείται από τσιμέντο, υδράσβεστο, χαλαζιακή άμμο, ασβεστολιθικά αδρανή και βελτιωτικά πρόσθετα. Έχει ισχυρή πρόσφυση σε όλα τα συνήθη υποστρώματα και άριστη εργασιμότητα. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και...

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ

WRM 515 FIX

Επισκευαστικό κονίαμα R2

Περιγραφή : Το προϊόν WRM 515 FIX είναι ένα ρητινούχο, επισκευαστικό κονίαμα για σκυρόδεμα, ενός συστατικού. Αποτελείται από τσιμέντο, χαλαζιακή άμμο και ειδικά και βελτιωτικά πρόσμικτα. Μετά την ανάμιξη με το νερό προκύπτει μια πάστα που μπορεί να εφαρμοστεί με μυστρί ή...

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ

WRM 518

Ταχύπηκτο (60 min) επισκευαστικό ρητινούχο κονίαμα R2

Περιγραφή : Το προϊόν WRM 518 είναι ένα ταχύπηκτο ρητινούχο, επισκευαστικό κονίαμα για σκυρόδεμα, ενός συστατικού. Αποτελείται από τσιμέντο, χαλαζιακή άμμο και ειδικά και βελτιωτικά πρόσμικτα. Μετά την ανάμιξη με το νερό προκύπτει μια πάστα που μπορεί να εφαρμοστεί με μυστρί ή...

από 2
Δείτε μόνο: