Комплементарни производи за засилување

Од 2
Покажи само:
Малтери за поправка

CLIMAPLUS Мрежа (160 g/m²)

Мрежа

Опис : Антиалкална фиберглас мрежа, произведена согласно ETAG 004.

Малтери за поправка

ETICS Мрежа (160 g/m²)

Мрежа

Опис : Антиалкална фиберглас мрежа, произведена согласно ETAG 004.

Малтери за поправка

ETICS Мрежа (145 g/m²)

Мрежа

Опис : Антиалкална фиберглас мрежа, произведена согласно ETAG 004.

Малтери за поправка

АНТИАЛКАЛНА ФИБЕРГЛАС МРЕЖА ЗА ПРЕМАЗИ (110 g/m²)

МРЕЖА

Малтери за поправка

ХИДРОИЗОЛАЦИОНА ФИБЕРГЛАС МРЕЖА (70 g/m²)

Мрежа ширина 100 см

Опис : Фиберглас за целосно зајакнување на хидролациски премази (на пример FLX 380, FLX 382, FLX 385) за особено тешки случаеви со повеќе пукнатини.

Од 2
Покажи само: