Οπλισμός

Υαλοπλέγματα κορυφαίας ποιότητας για όλες τις εφαρμογές επισκευής

από 2
Δείτε μόνο:
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ

Υαλόπλεγμα CLIMAPLUS [160 g/m²]

Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα (160 g/m²)

Περιγραφή : Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα για την ενίσχυση της βασικής στρώσης για το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας. Συμμορφώνεται με το πρότυπο ETAG 004.

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ

Υαλόπλεγμα ETICS [160 g/m²]

Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα (160 g/m²)

Περιγραφή : Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα, συμμορφωμένο με το ευρωπαϊκό πρότυπο ETAG 004.

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ

Υαλόπλεγμα ETICS [145 g/m²]

Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα (145 g/m²)

Περιγραφή : Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα, συμμορφωμένο με το ευρωπαϊκό πρότυπο ETAG 004.

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ

Αντιαλκαλικό Υαλόπλεγμα Επιχρισμάτων (110 g/m²)

Αντιαλκαλικό Υαλόπλεγμα (110 g/m²)

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ

Υαλόπλεγμα Οπλισμού Στεγανώσεων (70 g/m²)

Υαλόπλεγμα Οπλισμού Στεγανώσεων πλάτους 100 cm

από 2
Δείτε μόνο: