Подни кошулици на епоксидна основа & Премази

Од 2
Покажи само:
Подни кошулици

NEF 700 EPOXFLOOR DIAMOND

Епоксиден систем за подни површини без растворувачи

Опис : Двокомпонентен епоксиден систем без растворувачи за изработка на подови со висока механичка сила и висока отпорност на хемикалии (масла, бази, разредена киселина, итн). Погоден за примени кои бараат постојан контакт со храната.

Подни кошулици

NEF 703 EPOXFLOOR PLATINUM

Епоксиден систем за подни површини без растворувачи

Опис : Двокомпонентен епоксиден систем без растворувачи за изработка на подови со висока механичка сила и висока отпорност на  хемикалии (масла, бази, разредена киселина, итн).

Подни кошулици

NLX 710 PRIM

Двокомпонентен епоксиден премаз

Опис : Двокомпонентен епоксиден премаз со база на раствор, идеален за подготовка на површини пред епоксидни подни примени. Површината треба да содржи влага <4%.

Подни кошулици

NLX 712 MOIST PRIM

Двокомпонентен епоксиден премаз без растворувач, анти-осмотски

Опис : Двокомпонентен епоксиден премаз без раствор, идеален за подготовка на површини пред епоксидни подни примени. Идеален за примена на нови бетонски површини (не постари од 28 дена) или за подни површини со престојни проблеми со влага.

Подни кошулици

NLX 714 AQUA PRIM

Двокомпонентен епоксиден премаз базиран на вода

Опис : Двокомпонентен епоксиден премаз со база на вода, идеален за подготовка на површини пред епоксидни подни примени. Површината треба да содржи влага <8%.

Од 2
Покажи само: