Εποξειδικά Δάπεδα & Αστάρια

Εποξειδικά συστήματα δαπέδων με εξαιρετικά υψηλές αντοχές στην τριβή, τα χημικά και το κιτρίνισμα. Ιδανικά για απαιτητικές εφαρμογές. Πλήρης γκάμα εποξειδικών ασταριών κατάλληλα για προετοιμασία επιφανειών πριν την εφαρμογή εποξειδικών συστημάτων.

από 2
Δείτε μόνο:
ΔΑΠΕΔΑ

NEF 700 EPOXFLOOR DIAMOND

Εποξειδικό σύστημα δαπέδων χωρίς διαλύτες

Περιγραφή : Εποξειδικό σύστημα δαπέδων, δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες, με υψηλή αντοχή στην τριβή, το κιτρίνισμα και χημικούς παράγοντες: έλαια, αλκάλια, αραιά οξέα κ.τ.λ.

ΔΑΠΕΔΑ

NEF 703 EPOXFLOOR PLATINUM

Εποξειδικό σύστημα δαπέδων χωρίς διαλύτες

Περιγραφή : Εποξειδικό σύστημα δαπέδων, δύο συστατικών, με υψηλή αντοχή στην τριβή, το κιτρίνισμα και χημικούς παράγοντες: έλαια, αλκάλια, αραιά οξέα κτλ.

ΔΑΠΕΔΑ

NLX 710 PRIM

Εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών

Περιγραφή : Εποξειδικό αστάρι διαλύτου, διαφανές, δυο συστατικών, κατάλληλο για την προετοιμασία επιφανειών όπου θα γίνει εφαρμογή εποξειδικών δαπέδων. Η επιφάνεια εφαρμογής θα πρέπει να έχει όριο υγρασίας <4%.

ΔΑΠΕΔΑ

NLX 712 MOIST PRIM

Εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες - αντιοσμωτικό

Περιγραφή : Εποξειδικό αστάρι χωρίς διαλύτες, διαφανές, δυο συστατικών, κατάλληλο για την προετοιμασία επιφανειών όπου θα γίνει εφαρμογή εποξειδικών δαπέδων. Είναι ιδανικό για εφαρμογή σε νέα δάπεδα (ηλικίας μικρότερης των 28 ημερών) ή για δάπεδα όπου έχουν προβλήματα με ανερχόμενη υγρασία.

ΔΑΠΕΔΑ

NLX 714 AQUA PRIM

Υδατοδιαλυτό εποξειδικό αστάρι

Περιγραφή : Εποξειδικό αστάρι νερού, διαφανές, δυο συστατικών, κατάλληλο για την προετοιμασία επιφανειών όπου θα γίνει εφαρμογή εποξειδικών δαπέδων. Είναι ιδανικό για εφαρμογή σε δάπεδα όπου το περιεχόμενο υγρασίας είναι μέχρι 8%.

από 2
Δείτε μόνο: