Изолациони плочи

Од 1
Покажи само:
ETICS & Фасадни производи

XPS

Плочи од екструдиран полистирен (стиродур)

Опис : Плочи од екструдиран полистирен (стиродур) (XPS) за системот ETIC CLIMAPLUS. Сертифицирани со CE согласно со EN 13164. Коефициент на топлинска спроводливост * λD(макс.):λ (W/mK) Дебелина (cm) 0.031 — 2 0.032 — 3 0.034 — 4-5 0.036 — 6-12 *Коефициентот на топлинска спроводливост после техничко...

ETICS & Фасадни производи

КАМЕНА ВОЛНА

Термоизолациони плочи

Опис : Незапаллива изолација од плочи од камена волна со подобрени термо и звучни изолациски карактеристики. Сертифицирани со CE согласно EN13162. Време на испорака: 20 работни дена

Од 1
Покажи само: