Лепила за изолациони плочи & Основен слој на малтер

Од 2
Покажи само:
ETICS & Фасадни производи

THC 403

Лепило на цементна основа

Опис : Лепило врз основа на цемент, модифицирано со полимери. Одговара со европските стандарди за квалитет EN 13499 и ETAG 004.

ETICS & Фасадни производи

THC 405 PLUS

Лепило-малтер со фибер влакна, на цементна основа

Опис : Малтер на цементна основа, засилен со влакна, полимерно модифициран. Се состои од цемент, кварцен песок со максимум гранулација 0.5 mm, варовни филери и адитиви за подобрување. Одговара со европските стандарди EN 13499 и ETAG 004.

ETICS & Фасадни производи

THC 409

Лепило – малтер со цементна основа

Опис : Премиум, полимерно модифициран малтер на цементна основа. Се состои од цемент, кварцен песок со максимум гранулација 0.5 mm, варовни филери и адитиви за подобрување. Одговара со европските стандарди EN 13499 и ETAG 004.

ETICS & Фасадни производи

THC 410

Лепило-малтер, високо флексибилно, засилено со целулозно влакно

Опис : Премиум малтер, засилен со целулозни влакна со висока флексибилност, полимер модифициран на цементна основа, со зголемена цврстина. Се состои од цемент, кварцен песок со максимум гранулација 0.5 mm, варовни филери, полипропиленски влакна и адитиви за подобрување. Одговара EN 13499 и ETAG 004.

ETICS & Фасадни производи

THC 410 C

Лепило-малтер со крупна гранулација, флексибилно,збогатено со целулозно влакно

Опис : Малтер со крупна гранулација, засилен со целулозно влакно, полимерно модифициран, на база на цемент. Се состои од цемент, кварцен песок со максимум гранулација1.5 mm, варовни филери и адитиви за подобрување. Одговара на EN 13499 и ETAG 004.

Од 2
Покажи само: