Фуги

Од 1
Покажи само:
Лепила за плочки & фуги

FMF 150

Фуга за плочки - засилени технички карактеристики и одлична обработливост

Опис : ФМФ 150 е еднокомпонента, полимерична, фуга за плочки, на цемента основа, произведена со кварцен песок. Класифицирана како тип CG2 согласно EN 13888. Достапна во два вида: • Ситна гранулација бр. 301 – бр. 326: Дебелина на примената до 5mm. • Крупна...

Лепила за плочки & фуги

FMF 155

Двокомпонентна епоксидна фуга – Висока отпорност за специјални градби и бизнис области

Опис : FMF 155 е двокомпонентна епоксидна фуга, без растворувачи, погодна за пополнување фуги 2-12mm. По поставување, нуди висока механичка сила (на компресија, свиткување, лепливост) и отпорност за хемикалии (киселини, алкали, разни органски растворувачи). Подеднакво отпорна на временските услови, вода и солена вода. Класифицирана како...

Лепила за плочки & фуги

FMF 160 LUX

Порцеланска фуга

Опис : Фуга со карактеристична хроматска хомогеност, стабилност и висока механичка сила. Таа овозможува запечатување, постигнувајќи одлични водоотпорни својства и антигабична заштита. Го спречува растот на микроорганизми и формирање на габи и дамки на сол на нејзината површина. FMF 160 LUX е една фуга...

Од 1
Покажи само: