Fiber Reinforced - Elastic System

from 1

Σοβάτισμα πορομπετόν τύπου YTONG με ινοπλισμένο-ελαστικό σύστημα

Ποιό είναι το ζητούμενο;

Οι τοιχοποιίες από YTONG (πορομπετόν) λόγω του αρκετά μικρότερου χρόνου που απαιτούν για την κατασκευή τους αλλά και λόγω της ιδιαίτερα επίπεδης τελικής επιφάνειας που δίνουν σε σχέση με το παραδοσιακό τούβλο, χρειάζονται ένα σύστημα σοβατίσματος σε αρκετά μικρότερο πάχος σε σχέση με το πάχος του παραδοσιακού συστήματος (το οποίο είναι κατά μέσω όρο 3-4cm) αλλά και ένα σύστημα το οποίο να εφαρμόζεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και να είναι αρκετά οικονομικό ώστε να εκμεταλλεύεται τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η τοιχοποιία YTONG (ταχύτητα-οικονομία-μικρότερα πάχη σοβά).

Πώς το αντιμετωπίζουμε;

Οι τοιχοποιίες από πορομπετόν τύπου YTONG θα σοβατιστούν με το Ινοπλισμένο-Ελαστικό Σύστημα Σοβατίσματος της THRAKON το οποίο απαιτεί ελάχιστο χρόνο εφαρμογής και δίνει μια άριστη τελική επιφάνεια, σε μια σειρά από αποχρώσεις και τεχνοτροπίες της επιλογής του κατασκευαστή, χωρίς την ανάγκη βαφής.

Προϊόντα που χρησιμοποιούμε

GLX 290

THC 409

THC 410

DEC 428 Polyplast

DEC 431 Fine

DEC 438 Silicone

GLX 494 Prim

Πλέγμα CLIMAPLUS

Νεροσταλλάκτης CLIMAPLUS

Πλαστικό γωνιόκρανο

Βήματα

Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια από σαθρά ή άλλους ρύπους και απομακρύνατε τυχόν εξογκώματα από λάσπες και σοβάδες. Όπου είναι απαραίτητο πραγματοποιήστε τις κατάλληλες επισκευές στην τοιχοποιία

Ασταρώστε τις επιφάνειες του σκυροδέματος και της τοιχοποιίας YTONG με το ακρυλικό αστάρι GLX 290 αραιωμένο με αναλογία GLX 290 προς νερό = 1:4. Μετά την πάροδο 2-6 ωρών ανάλογα με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες εφαρμόστε το Ινοπλισμένο-Ελαστικό Συστήμα Σοβατίσματος THRAKON

Ενισχύστε τις γωνίες στα παράθυρα και στις πόρτες, αλλά και όλες τις γωνίες και τα ανοίγματα με τη χρήση των πλαστικών γωνιόκρανων THRAKON πριν την εφαρμογή της βασικής στρώσης του επιχρίσματος. Γύρω από τα παράθυρα και τις πόρτες απαιτείται επιπλέον ενίσχυση με πλέγμα CLIMAPLUS διαστάσεων 30 x 20 cm. Το πλέγμα εφαρμόζεται διαγώνια. Για τη μετάβαση από κάθετες σε οριζόντιες επιφάνειες, π.χ. παράθυρα, συνιστάται η χρήση νεροσταλλάκτης CLIMAPLUS

Εφαρμόστε ένα στρώμα επιχρίσματος THC 409 ή THC 410 πάχους 5mm και όσο είναι ακόμη νωπό τοποθετήστε το ενισχυτικό υαλόπλεγμα, προσέχοντας ώστε να γεφυρώνει τις συνδέσεις των πλακών. Στις ακμές των τοίχων δεν πρέπει να κόβεται αλλά να τις καλύπτει. Πιέστε με την σπάτουλα το πλέγμα ώστε να ενσωματωθεί στο στρώμα του επιχρίσματος, προσθέστε ένα ακόμη λεπτό στρώμα επιχρίσματος και λειάνατε με την σπάτουλα ώστε να επιτευχθεί μια τελική επίπεδη επιφάνεια

Μετά την πάροδο 7 ημερών ασταρώστε με τη σοβατισμένη επιφάνεια με το ακρυλικό αστάρι GLX 494 το οποίο θα πρέπει να έχει χρωματιστεί στην απόχρωση του τελικού επιχρίσματος

Στη συνέχεια εφαρμόστε ένα από τα παρακάτω τελικά διακοσμητικά επίχρισματα :

DEC 428 Polyplast – Έγχρωμο ακρυλικό επίχρισμα (τεχνοτροπίας RILLEN ή SCRATCH)

DEC 431 Fine – Έγχρωμο ακρυλικό επίχρισμα – λεία τελική επιφάνεια

DEC 437 Si & Si – Έγχρωμο επίχρισμα υδρύαλου με ενίσχυση σιλικόνης (τεχνοτροπίας RILLEN ή SCRATCH)

DEC 438 Silicone – Έγχρωμο σιλικονούχο επίχρισμα (τεχνοτροπίας RILLEN ή SCRATCH)

Η επιλογή του διακοσμητικού επιχρίσματος γίνεται ανάλογα με την επιθυμητή υφή της τελικής επιφάνειας αλλά και τις απαιτήσεις της κατασκευής

Τα οργανικά επιχρίσματα τελικής επιφάνειας της THRAKON τύπου DEC διατίθενται σε διάφορες τεχνοτροπίες και μπορούν να χρωματιστούν σε ποικιλία αποχρώσεων μέσω του συστήματος χρωματισμού της THRAKON. Οι διαθέσιμες αποχρώσεις είναι 200 και υποδεικνύονται από τη βεντάλια της THRAKON φέροντας τον ανάλογο κωδικό

Για την επιλογή των αποχρώσεων συνίσταται η χρήση πιο φωτεινών επιχρισμάτων (φωτεινότητα > 20). Οι σκούρες αποχρώσεις απορροφούν πιο έντονα την ηλιακή ακτινοβολία με κίνδυνο την εμφάνιση ρωγμών λόγω ανάπτυξης εντονότερων συστολοδιαστολών. Στη βεντάλια της THRAKON δίπλα στον κωδικό της κάθε απόχρωσης αναγράφεται ο συντελεστής φωτεινότητας. Για τις σκούρες αποχρώσεις προτιμάται η χρήση κόλλας γκρι χρώματος και για τα φωτεινά χρώματα η λευκή

Εφαρμογή οργανικού τελικού επιχρίσματος: Αρχικά απλώνεται στην επιφάνεια και στη συνέχεια απομακρύνεται το υλικό που περισσεύει έτσι ώστε το πάχος της στρώσης να αντιστοιχεί με μέγεθος των κόκκων. Ανάλογα με την τεχνοτροπία του επιχρίσματος χρησιμοποιήστε ανοξείδωτη ή πλαστική σπάτουλα. Τα επιχρίσματα τύπου Rillen και Scratch πρέπει να εφαρμόζονται με πλαστική σπάτουλα ώστε να επιτευχθεί σωστά η επιθυμητή τεχνοτροπία και να αποφευχθεί τυχόν αποχρωματισμός της τελικής επιφάνειας

Η διαδικασία της εφαρμογής απαιτεί συντονισμένο τρόπο λειτουργίας του συνεργείου μιας και πρέπει να ακολουθείται η μέθοδος «υγρή σε υγρή επιφάνεια» χωρίς διακοπή σε συνεχείς επιφάνειες. Διαφορετικά εάν στεγνώσει πρώτα το επίχρισμα στο κομμάτι της επιφάνειας που προηγείται και μετά εφαρμοστεί φρέσκο υλικό στην επιφάνεια που έπεται τότε θα παρατηρηθούν διχρωμίες στις ματίσεις. Συνεπώς, θα πρέπει να εξασφαλιστεί επαρκής αριθμός τεχνητών εφαρμογής σε κάθε σημείο του ικριώματος και να ληφθούν υπόψη οι καιρικές συνθήκες στον τρόπο εργασίας διότι αυτές επηρεάζουν το χρόνο στεγνώματος του υλικού

Σημείωση: Σε ψυχρές καιρικές συνθήκες και υψηλή υγρασία, ο χρόνος στεγνώματος επιμηκύνεται ενώ αντίθετα σε υψηλές θερμοκρασίες με χαμηλά επίπεδα υγρασίας ο χρόνο στεγνώματος επιβραδύνεται.

Products used : ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

from 1